El sempre inspirador Alfons Cornella

by Eduard Batlle Rispau on 27 juliol 2019

Alfons Cornella La Factoria FACTS Blog Eduard Batlle

Tenir la sort de dinar amb Alfons Cornella, envoltat d’una colla d’amics i empresaris, és rebre una dosi d’innovació en estat pur. Un dels referents del nostre país sempre és interessant d’escoltar en la distància curta i en un espai ideal: el reservat del Divinum. Més de tres hores per analitzar el moment actual gràcies a l’acte organitzat per La Factoria dins els FACTS. Alquímia d’idees amb els valors que tanta falta fan sempre com l’emprenedoria, el talent i la innovació, en aquest univers cada vegada més veloç, global i competitiu. La necessitat d’entendre els canvis constants en aquest cicle econòmic condemnat al canvi constant i l’aprenentatge vital. L’esperit de la trobada: repetir amb la mateixa filosofia i tornar a convidar Alfons Cornella en un futur immediat.

Música | Need a little time # Ian Janco

Be Sociable, Share!

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: