Nova Era

El governants no estaven preparats per al COVID-19

by Eduard Batlle Rispau on 30 març 2020