Temps de publicitat viral

by Eduard Batlle Rispau on 3 Octubre 2011

Una campanya de TMG Health que evidencia l’autopublicitat que es realitzen les empreses en temps líquids. Utilitzen els canals d’internet -en aquest cas Vimeo– per dimensionar la marca en espots creatius, adaptats als nous temps, i amb esperit viral que genera la pròpia xarxa. L’ambició de qualsevol emissor: un canal, un missatge i milions de possibles receptors. Sense intermediaris ni una gran inversió econòmica. I el target és clar: fet a mida per arribar directe a l’usuari. Aquest espot, per exemple, m’ha agradat per original i per adaptar-se al canal.

Música | Born Free # Kid Born

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: