Lance Armstrong 2.0

by Eduard Batlle Rispau on 9 juliol 2009

L’exemple de la interacció a través d’internet d’un dels millors ciclistes de la història i un dels esportistes més famosos del món. Lance Armstrong permet que els seus seguidors, que són milions arreu del món, puguin seguir la seva intimitat a través del seu vídeobloc, que promou a través del seu web i després comunica a Twitter i Facebook. En aquest precisament, enregistrat aquest matí a l’hotel AC Palau de Bellavista, parla de la ciutat Girona i comenta l’etapa entre Girona i Barcelona. Genial Lance!
Música / Hands of Time # Grove Armada
Be Sociable, Share!

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: