Els tretze anys de Google

by Eduard Batlle Rispau on 28 Setembre 2011

El post al blog d’El Punt Avui sobre els tretze anys de Google, un aniversari que resumeix l’evolució d’internet i el procés de transformació d’una de les grans companyies de referència mundial.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: