Experiència 3D al II “Idees d’e-futur”

by Eduard Batlle Rispau on 25 Gener 2011

Un treball de Vicenç Asensio, de Visual 13, que pot servir de prèvia per al II Idees d’e-futur de demà al Parc de la UdG. El ponent, Jordi Llompart, exposarà la seva experiència i donarà la seva visió sobre les novetats en un segment a l’alça com és el 3D. Conduirà el segon apartart dels esmorzars al parc el mateix Vicenç Asensio. Més i noves idees sobre innovació, creativitat i recerca en el sector audiovisual. I plasmarà l’acte Àngel Rufí, que ja va fer la primera peça amb Xavier Verdaguer. Tot plegat, configura la segona experiència de Catalunya Valley.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

{ 1 trackback }

Previous post:

Next post: