Henry Ford o la resistència al canvi

by Eduard Batlle Rispau on 21 octubre 2012

Després d’algunes reunions de feina que van en una mateixa direcció, acabo pensant sempre en la llegendaria frase de Henry Ford: “Si hagués preguntat als meus clients què volien, haguessin dit un cavall més ràpid.” I ell va pensar en el cotxe. Tornant a l’actualitat i en relació al canvi, és igual el sector empresarial que ens trobem, importa la mentalitat del visionari en qüestió. Som en un nou ordre comercial, en temps dels negocis digitals, i només cal tenim aquesta mentalitat per entendre aquesta mentalitat. Desconeixença, temors i crisi són els factors que més pesen per no voler arriscar amb un nou pla de negoci que s’adapti al segle XXI: una empresa més oberta, interactiva, social i que aposti pel màrqueting digital. I el pensament de Ford, més de cent anys després, m’ajuda a ordernar les idees, la convicció i no voler tenir reticència al canvi. Mentre interioritzo l’esquema mental, la lluita és amb interlocutors bloquejats al canvi, indiferents amb la nova necessitat comunicativa i sotmesos a una visió comercial de grup (estatal o global) que no els deixa ser innovadors, creatius i tenir una identitat digital.

Però quan és a la inversa, que cada vegada passa més, després l’escenari canvia radicalment i s’obre un nou rol en el business plan per competir en la nova era d’empreses autocomunicatives, més socials, interactives (clients/usuaris) i més digitals (connectades, fins i tot, internament). És quan hi ha la dosi de valentia necessària per “matar” les frustracions i es busquen les noves oportunitats rere les dificultats. Potser no és el camí que voldríem però és el que toca.

Música | Your Body Is A Wonderland # John Mayer

Be Sociable, Share!

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: