Economia digital: 2,4% del PIB

by Eduard Batlle Rispau on 12 febrer 2013

Una xifra interessant i que quantifica el pes de l’economia digital en l’economia espanyola (la prèvia a la presentació). Segons aquest estudi impulsat per l’associació Ametic, la rellevància de l’economia digital suposa ja el 2,4% del PIB, que segur que encara serà superior quan es tinguin els resultats del 2012. Aquesta dada demostra la importància del creixement de les TIC en la nostra societat, així com també la dels continguts. O sigui, el valor i utilitat que donem més enllà d’estar connectats. Les connexions són cada vegada més grans i segures, també tenim més mobilitat i això facilita que podem ser uns usuaris-empreses-institucions més actius. La rellevància de la xifra té més sentit encara si es compara amb el sector turístic, tan important per al nostre país i que suposa el 10,2% del PIB. Si arriba al 5% en pocs anys -aquesta és la previsió- demostrarà el creixement del sector i les seves possibilitats de consum i comerç a escala local i global.

Música | Love is easy # McFly

Be Sociable, Share!

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: