Joan Laporta torna victoriós al Barça

by Eduard Batlle Rispau on 9 Març 2021

Laporta, eufòric, durant la roda de premsa com a guanyador de les eleccions al Barça.
Laporta, eufòric, durant la roda de premsa com a guanyador de les eleccions al Barça.

L’encert de la pancarta electoral de Joan Laporta a Madrid ja va ser un presagi del que seria aquesta campanya electoral al FC Barcelona. I al final, el resultat ha estat l’esperat. El candidat no ha fallat i repeteix la victòria de fa 18 anys (2003).

Arriba un Laporta diferent al Barça. De fet, la campanya es pot dir que la tenia guanyada, o sigui, que només la podia perdre. Per això, s’ha dosificat, tant ell com el seu equip. Ho ha tingut fàcil Lluís Carrasco, el seu cap de campanya, en aquestes eleccions ja que els dos rivals finals, Víctor Font i Toni Freixa, eren dos aspirants. El primer, després de tant temps preparant-se, no ha assolit l’objectiu d’arribar a plantar cara a Laporta -per cert, molt fluixa la seva campanya- i el segon, era massa outsider i prefabricat per la Cadena Cope.

I tant el soci com el millor jugador de la història com és Leo Messi l’han legitimat per tenir crèdit per afrontar el “nou” Barça a la segona dècada del segle XXI. L’enfant terrible torna més madur i envoltat d’una guàrdia molt més pretoriana, o sigui de confiança, que en el 2003.

I ara Laporta té el gran repte de què el soci i aficionat del Barça s’oblidi el més ràpid possible del mandat decadent del Bartomeu.

I el que més m’agrada del Jan: l’esperit del Johan per planificar el club i que ho faci amb la filosofia del geni holandès.

Música | Boa sorte # Vanessa da Mata & Ben Harper

{ 3 comments… read them below or add one }

TyroneBab Març 10, 2021 a les 13:34 pm

The matrix over and over again I saw Gail Dines speak, at a colloquy in Boston, she moved the audience to tears with her characterization of the problems caused nearby dirt, and provoked sniggering with her virulent observations near pornographers themselves. Activists in the audience were newly inspired, and men at the event – sundry of whom had not viewed pornography as a disturbed in the vanguard – queued up afterwards to pawn their support. The scene highlighted Dines’s unsound charisma and the fact that, since the death of Andrea Dworkin, she has risen to that most difficult and exciting of conspicuous roles: the community’s leading anti-pornography campaigner.

pregnantpornhdtube

Vernonpub Març 12, 2021 a les 23:40 pm

We are lucky to have discovered this web site, it’s toally the thing my friend and I have been hoping for. The details here on the webpage is definitely appreciated and will assist me twice a week. It shows that everyone acquired a large amount of knowledge about the things I am interested in and other pages and info really show it. I’m not typically on the internet all day long however when I have some time i’m always searching for this kind of knowledge or stuff similarly concerning it. I have a couple of my friends that have also developed a liking in this because of all that I have discovered about it and they are for sure going to be visiting this site since it is such an incredible score. I am also interested in government issues and dealing with the new twists and turns in climate change. Recently I have also been checking these out romance mystery amazon novels online

Noxyisose Maig 12, 2021 a les 23:04 pm

Leave a Comment

Previous post:

Next post: