Aplicacions

Apps: oportunitat o amenaça?

by Eduard Batlle Rispau on 3 Desembre 2013

Aplicació Waapp, la visió de Dani Moner

by Eduard Batlle Rispau on 9 Novembre 2011

Sixtemia crea l’aplicació de David Villa

by Eduard Batlle Rispau on 8 Juny 2011