Un nou temps per a uns nous canvis

by Eduard Batlle Rispau on 28 març 2020

Coronavirus Nous Temps Fotografia Macau Photo Agency on Unsplash

Ja ens podem anar mentalitzant. El Coronavirus ha vingut per quedar-se. I suposarà una transformació de la nostra societat. Estem confinats -com podem- a les nostres llars i tot això passarà en les properes setmanes camí de l’estiu. Després naixerà aquest nou canvi social. I no estem preparats. Aquests mesos són un patiment, un drama, per les víctimes i és inhumà. Però a mida que se superi aquesta tragèdia, s’anirà accelerant la crisi econòmica, amb la tristor dels acomiadaments i la decepció pel tancament d’empreses.

Quan passi el COVID-19, caldrà estar preparats per a un nou discurs més humanístic, amb els valors com a nucli orgànic. El mercat del consum no canviarà però el que si es transformarà serà el modus de justificar el consum. Cada gran canvi a la història de la nostra societat ha generat que s’hagin accelerat les noves pautes. Necessitarem un temps per assimilar-ho, però passarà. Tornarem a l’essència de les coses, recuperarem molts valors perduts perquè la nova economia que vindrà també ens hi obligarà.

Música | The rising # Sting

Be Sociable, Share!

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: