Tribuna de Girona

Tecnologia i societat: canvis exponencials

by Eduard Batlle Rispau on 6 Desembre 2019

“Llum” contra la doble crisi: econòmica i d’anim

by Eduard Batlle Rispau on 16 Juny 2011