Xavier Serra

Tancant l’etapa a NITS i començant nous reptes

by Eduard Batlle Rispau on 2 març 2012

15 anys de ServeisWeb

by Eduard Batlle Rispau on 11 desembre 2011

L’arribada a ServeisWeb

by Eduard Batlle Rispau on 21 novembre 2011

ServeisWeb, visió, negoci i excel·lència

by Eduard Batlle Rispau on 21 setembre 2011