El record del 2009 en imatges

by Eduard Batlle Rispau on 27 Desembre 2009

Les imatges fetes a través del compte personal a Twitxr durant el 2009. Una seqüència que em recorda molts dels millors moments i que m’ha agradat recordar, amb llocs i persones. No hi són tots, especialment els més personals i familiars, però suposo que el conjunt d’imatges acaben formant una radiografia de les vivències i de l’entorn d’amistats.

{ 1 comment… read it below or add one }

Mercedes Lázaro Desembre 27, 2009 a les 13:07 pm

Scusa Eduard, cançó en italià…traducció en italià!!

Le immagini fatte attraverso il portale personale su Twitxr nell’anno 2009. Una sequenza d’ immagini che mi ricordano molti dei miei migliori momenti e che ho gradito ricordare, sia per i luoghi che per le persone. Non ci sono tutti, specialmente i piú personali né i piú familiari, peró suppongo che l’insieme di tutte le immagini conformino una radiografia dei momenti di vita e del cerchio delle amicizie.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: