L’ús ciutadà d’internet a escala global

by Eduard Batlle Rispau on 10 abril 2011

Interessant explicació sobre la potencialitat d’internet a l’abast dels ciutadans i el possible control per censurar-ne el seu ús. A escala global, hi ha diferents governs que no permeten que l’era digital ens faci més lliures i participatius, i aquest vídeo il·lustratiu descriu tot tipus de situacions. El periodista Evgeny Morozov presenta una alternativa anomenada “ciber-utopia”: la idea que Internet pot tenir un gran rol en la política mundial.

Música / Falling in Love Again # Eagle Eye Cherry

Be Sociable, Share!

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: